Tra cứu bảo hành

Để tra cứu thông tin bảo hành của sản phẩm, bạn có thể nhập số Model và số Serial.

Bạn có thể tìm thấy thông tin MODEL và Số Serial được in trên tem sản phẩm như hình dưới đây